DoeHetZelf AOV Checklist

AOV checklist

  • Criterium arbeidsongeschiktheid
  • Verzekerbaar bedrag
  • Indexering
  • Eigen risicotermijn
  • Schade- of sommenverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidspercentage
  • Eindleeftijd
  • Uitkeringsduur

 

Wat kan ik verzekeren

Criterium van arbeidsongeschiktheid

U kunt zich verzekeren tegen volledige arbeidsongeschiktheid. Hierbij valt iedere oorzaak, ziekte of ongeval, onder de dekking maar u kunt ook kiezen voor een beperkte dekking.
U kunt kiezen voor een Budget product. Hierbij zijn bepaalde vormen uitgesloten. Denk daarbij aan psychische klachten. U kunt ook kiezen voor een dekking die alleen uitkeert als er sprake is van benoemde specifieke ziekten. Of een alleen een ongevallen dekking. Dat wil zeggen dat er alleen een uitkering komt als u arbeidsongeschikt wordt ten gevolgen van een ongeval.

 

Verzekerbaar bedrag

Het verzekerd bedrag is op verschillende manieren te bepalen. U kunt uitgaan van je winst of u kunt uitgaan van het minimaal vereiste bedrag wat netto nodig is om jaarlijks rond te komen.
Bij de meeste verzekeraars mag u maximaal 80% van je winst uit onderneming verzekeren. Dit is de duurste manier. Je kunt ook berekenen wat u minimaal nodig heeft om bijvoorbeeld te kunnen blijven wonen in uw huidige wonen. U boodschappen te kunnen blijven doen. Blijven autorijden, deelnemen aan een sociaal leven, etc.
De verzekerde bedragen zijn altijd bruto bedragen. Dat wil zeggen dat daar nog belasting van af gaat. Op de website loonwijzer.nl is het heel makkelijk om een bruto-netto berekening te maken.

Sommige verzekeraars kennen nog een A en B rubriek. A staat dan voor het eerste jaar risico en B voor het risico na 365 dagen. De B periode loopt tot de einddatum van de polis.

 

Indexering

Jaarlijks hebben we te maken met inflatie, uw geld wordt minder waard. Om te voorkomen dat uw besteedbaar inkomen afneemt is het verstandig om minimaal te kiezen voor een stijgende uitkering. Dat kan op basis van een vast percentage, maar CBS volgend is ook mogelijk. Pas als u een uitkering krijgt stijgt dan het verzekerde bedrag. Verzekeraars noemen deze optie vaak Uitgebreid. U kunt daarnaast ook nog kiezen vooraf, jaarlijks het verzekerde bedrag te laten stijgen. Dit kan met een vast percentage of met de CBS index. Verzekeraars noemen dat vaak Index. Het is niet verplicht om indexering vooraf vast te leggen in je polis.
Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van het Optie recht. Dat wil zeggen dat je het verzekerde bedrag met een maximaal percentage elke periode mag verhogen en zo het verzekerd bedrag aan te passen. Het maximaal percentage en de duur van de periode kan per verzekeraar verschillen.
De stijging van het verzekerde bedrag geeft uiteraard ook een stijging van de premie met hetzelfde percentage.

 

Eigen risico termijn

Bij aanvang van de verzekering spreekt u af hoelang u wilt wachten totdat u een uitkering ontvangt. Minimaal is dat 10 dagen. Maar u kunt ook kiezen voor 30,60,90, 180 dagen en 1 of 2 jaar wachten. Uw keuze is afhankelijk van uw financiële buffer. Misschien kiest u wel een combinatie van Broodfonds en AOV. Het risico van de eerste 2 jaren is dan afgedekt via het Broodfonds.
Verzekeraars zijn verplicht de uitkering netto te doen. De uitkering doen zij maandelijks achteraf. Hierdoor moet je dan bovenop je eigen risicotermijn nog ongeveer 30 dagen extra wachten op de eerste uitkering. Hou daar rekening mee met het bepalen van je eigen risicotermijn.

 

Schade- of sommenverzekering

De mate van arbeidsongeschiktheid kan op 2 manieren worden bepaald.
Bij een schade verzekering wordt gekeken naar het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. U kunt bijvoorbeeld 50% van uw werkzaamheden horend bij uw beroep niet uitvoeren. Dit heeft dan gevolgen voor uw inkomen. stel dat u hierdoor 30% minder inkomen heeft, dan krijgt u een uitkering van 30% van het verzekerd bedrag.
Bij een sommen verzekering wordt de uitkering bepaald door het percentage werkzaamheden horend bij uw beroep wat u niet meer kunt uitvoeren. In het zelfde voorbeeld krijgt u in dit geval een uitkering van 50% van het verzekerd bedrag dat op uw polis staat.

 

Arbeidsongeschiktheidspercentage

De verzekering keert pas uit als de mate van arbeidsongeschiktheid meer is dan de drempel. De keuze heeft invloed op de premie. Hoe hoger de drempel, hoe lager de premie. U kunt kiezen uit 25% (standaard), 45%, 55%, 65% of 80%.

De uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

 

Arbeidsongeschiktheidspercentage

uitkering

80 – 100 %

100 %

65 – 80 %

75 %

55 – 65 %

60 %

45 – 55 %

50 %

35 – 45 %

40 %

25 – 35 %

30 %

Minder dan 25%

Geen uitkering

 

Eindleeftijd

De eindleeftijd geeft aan tot welke leeftijd de polis loopt. Dit is van invloed op de premie.
Let bij de keuze van eindleeftijd op uw verwachte financiële positie op eindleeftijd. Voor veel beroepen kunt u kiezen voor AOW leeftijd. Er zijn ook zware beroepen met een maximum leeftijd die lager is, bijvoorbeeld 50, 55 of 60 jaar. Hou er rekening mee dat u dan zelf voldoende financiële middelen moet hebben om de periode tot uw AOW uitkering te overbruggen.

 

Uitkeringsduur

U kunt kiezen voor een uitkering van maximaal 2 of 5 jaar of tot de op de polis afgesproken eindleeftijd. Dit wil zeggen dat de uitkering beperkt is. De polis zelf kan langer lopen, bijvoorbeeld tot de eindleeftijd.